Kan een Nieuw-Zeelandse burger een partner in Australië sponsoren?

Achtergrond informatie

In de kern hebben Nieuw-Zeelandse burgers het recht om te migreren en in Australië te werken, waarbij ze gebruik kunnen maken van hun rechten als lid van de Trans-Tasman-overeenkomst. De overeenkomst biedt wel wederzijdse reisvoordelen, waaronder toegang tot studie en werk in Australië en vice versa voor Nieuw-Zeelandse burgers. Dit omvat verder het recht om een ​​partner in Australië te sponsoren.

Visumvereisten voor sponsoring van een partner in Australië

Het is belangrijk op te merken dat een visum vereist is voor een Nieuw-Zeelander die een partner voor langer dan 3 maanden naar Australië wil sponsoren. Het visum dat nodig is voor de partner heet Partnervisum. Om in aanmerking te komen moet het echtpaar getrouwd zijn of een feitelijke relatie hebben en moet de bijdragende partner een jaarinkomen hebben van minimaal het drempelbedrag. Dit bedrag wordt elk jaar aangepast en bedraagt ​​momenteel AUD 78.873 voor het boekjaar 2021-2022. Daarnaast moet de sponsorende partner ook over voldoende spaargeld beschikken om zijn partner te onderhouden, een ziektekostenverzekering hebben en aantonen dat beide partners zich voor een langdurige relatie voor elkaar inzetten.

Proces en validatie

Zodra de aanvraag is ingediend, wordt deze beoordeeld op geschiktheid, inclusief bewijs van de echte relatie. Dit gebeurt door het beoordelen van diverse documenten, zoals paspoorten, identiteitsbewijzen en bewijsstukken van de duur van de relatie. Het visumproces verloopt stap voor stap, en nadat is bevestigd dat aan de geschiktheidscriteria is voldaan, wordt het visum verleend. Het visumproces kan 2-3 maanden duren, maar in sommige gevallen kan het langer duren.

Documenten vereist

Om een ​​partner vanuit Nieuw-Zeeland naar Australië te sponsoren, zijn de volgende documenten vereist:

  • Het geldige paspoort van de sponsor
  • Identiteitsbewijs (rijbewijs, creditcard, enz.)
  • Bewijs van relatie
  • Documenten die de duur van de relatie verifiëren
  • Financieel bewijs van het inkomen van de sponsor (bijvoorbeeld loonstroken)
  • Spaarbewijs (bijvoorbeeld bankafschrift)
  • Zorgverzekering (voor de partner)

Kosten

De kosten die verband houden met de partnervisumaanvraag worden in tweeën gedeeld: de visumaanvraagkosten en de partnervisumaanvraagkosten. De kosten voor de visumaanvraag zijn de kosten van de aanvraag zelf en bedragen AUD7.160. De kosten voor de aanvraag van een partnervisum bedragen een eenmalige vergoeding van AUD 1.285, die alleen moet worden betaald als de aanvraag succesvol is.

Deskundig perspectief

Volgens migratie-expert Michelle Evans kan het sponsoren van een partner van Nieuw-Zeeland naar Australië complex en kostbaar zijn. “Het sponsoren van een partner naar Australië kan ongelooflijk overweldigend zijn, en niet alle feiten zijn gepubliceerd of bekend. Het is altijd het beste om de hulp in te roepen van een professionele migratieagent of advocaat om ervoor te zorgen dat het aanvraagproces accuraat verloopt”. Bovendien vermeldt Evans: “Het is belangrijk dat de sponsorpartner aantoont dat de relatie oprecht, langdurig en toegewijd is. Ook moet het echtpaar voldoen aan de inkomens- en spaardrempels. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de aanvraag zijn eventuele strafrechtelijke veroordelingen of het eerder hebben gesponsord van een visum”.

Risico’s en uitdagingen

Hoewel het initiële visumaanvraagproces relatief eenvoudig is, kunnen zich bepaalde risico’s en uitdagingen voordoen. Als de immigratiedienst bijvoorbeeld van mening is dat de relatie niet oprecht is of als zij er niet van overtuigd zijn dat de burgers zich aan elkaar verbonden voelen, kan de visumaanvraag worden afgewezen. In sommige gevallen is beroep mogelijk, maar het is altijd het beste om ervoor te zorgen dat de initiële aanvraag correct wordt gedaan.
Een ander probleem dat zich kan voordoen is als het echtpaar de inkomens- of spaardrempel niet haalt. Hier moet de sponsorende partner bewijzen dat hij over voldoende middelen beschikt om zijn partner in Australië te ondersteunen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze kunnen aantonen dat ze een stabiele baan of een adequate bron van inkomsten hebben.

aanvullende overwegingen

Het is belangrijk dat potentiële sponsors rekening houden met eventuele extra kosten die aan het proces zijn verbonden. Hieronder vallen ook de kosten die verband houden met de visumaanvraag en de medische onderzoeken. Bovendien zal elke aanvullende documentatie die door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gevraagd, tot stijgende kosten leiden. Ten slotte is het verstandig dat beide partijen begrijpen wat hun rechten en plichten zijn met betrekking tot het sponsoringproces en welke informatie moet worden verstrekt om de aanvraag succesvol te laten zijn.

Menselijk element

Immigratieprocessen kunnen tijdrovend zijn en vereisen vaak dat individuen persoonlijke informatie verstrekken. Dit kan voor stellen behoorlijk intimiderend en stressvol zijn, vooral als de partner niet in Australië woont. Het is belangrijk om te beseffen dat de immigratiedienst iemands christen beoordeelt, en niet de relatie. Daarom is het essentieel om zoveel mogelijk bewijs van de relatie te leveren.
Het sponsoren van een partner van Nieuw-Zeeland naar Australië kan ongelooflijk lonend zijn en koppels dichter bij elkaar brengen, op voorwaarde dat aan alle wettelijke vereisten en documentatie wordt voldaan. Bovendien hebben de Nieuw-Zeelandse burgers al het voordeel van de Trans-Tasman-overeenkomst als het gaat om migreren en werken in Australië. Daarom kunt u het beste gebruik maken van de bepalingen van de overeenkomst en indien nodig advies inwinnen van een professional.

Verwerkingstijd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt de voorwaarden vast voor wanneer aanvragen kunnen worden ingediend en wanneer subsidie ​​kan worden verwacht. De sponsors moeten aantonen dat het visumproces binnen de voorgeschreven termijn is voltooid. Over het algemeen duurt de visumverwerking doorgaans 2 tot 3 maanden. Dit kan echter door een aantal factoren worden beïnvloed en kan langer duren. Het visumproces is afhankelijk van elk individueel geval en de bijbehorende details en bewijsstukken die vereist zijn.

Beroep

Als de visumaanvraag wordt afgewezen, heeft het echtpaar het recht om in beroep te gaan en om een ​​subsidie ​​te strijden. Om dit te kunnen doen, moet er binnen de gestelde termijn een bezwaar ingediend worden en moet dit op een correcte manier gebeuren. Sponsors moeten met concrete feiten en bewijzen aantonen dat aan alle geschiktheids- en criteriavereisten wordt voldaan om succesvol te zijn.

Juridische hulp

Het wordt aanbevolen dat echtparen die van plan zijn een partner van Nieuw-Zeeland naar Australië te sponsoren, juridische hulp zoeken. Een professionele migratieagent of advocaat kan koppels door de complexiteit van het proces begeleiden en ervoor zorgen dat aan alle vereisten en criteria wordt voldaan. Bovendien kunnen ze aanvullende begeleiding bieden met betrekking tot het papierwerk en de uitdagingen die zich kunnen voordoen.

Diana Booker

Diana D. Booker is een freelance schrijver en redacteur gevestigd in Auckland, Nieuw-Zeeland. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met schrijven en redigeren voor verschillende publicaties. Diana is gepassioneerd door het vertellen van verhalen die de geest van het land waar ze van houdt vastleggen en geniet van het verkennen van de unieke cultuur en het landschap.

Plaats een reactie