Hoe is de economie van Nieuw-Zeeland

Hoe is de economie van Nieuw-Zeeland?

De economie van Nieuw-Zeeland bloeit en biedt een veilige en welvarende toekomst voor de volgende generatie Kiwi’s. Ondanks de wereldwijde pandemie heeft Nieuw-Zeeland een recessie kunnen vermijden dankzij sterke economische fundamenten en een verwachte terugkeer naar groei in 2021.

De Kiwi-economie bloeit de afgelopen decennia. De lage werkloosheid, de lage inflatie, de hoge bbp-groei en de lage staatsschuld worden allemaal als sterke punten gekarakteriseerd. De OESO en andere internationale instellingen beoordelen Nieuw-Zeeland hoog in vergelijking met andere landen op het gebied van concurrentievermogen, innovatie en mondialisering.

Investeringen blijven belangrijk voor de aanhoudende groei van het land, waarbij toegenomen particuliere investeringen in de vorm van durfkapitaal, onderzoek en ontwikkeling en infrastructuurontwikkeling allemaal bijdragen aan het scheppen van banen, productiviteitswinsten en stijgende lonen.

De mondiale handelsbetrekkingen van het land zorgen er ook voor dat de Nieuw-Zeelandse economie toegang kan krijgen tot diverse markten en concurrerend kan blijven op het internationale toneel. Bovendien heeft de Nieuw-Zeelandse technologiesector de afgelopen jaren een uitzonderlijke groei doorgemaakt. De technologiesector was in 2019 goed voor 6,3% van het bbp en droeg ruim NZD$7,2 miljard bij aan de export.

Het economische beleid van Nieuw-Zeeland zal ook bijdragen aan de voortdurende groei van het land. De regering staat op het punt verreikende economische hervormingen door te voeren in de vorm van begrotings- en monetair beleid. Verwacht wordt dat deze de investeringen en de productiviteit zullen stimuleren, waardoor de levensstandaard van Kiwi’s blijvend zal stijgen.

Ten slotte zijn de natuurlijke hulpbronnen van Nieuw-Zeeland van cruciaal belang geweest voor het stimuleren van de economische groei. Deze omvatten een snelgroeiende toeristische sector die in 2019 verantwoordelijk was voor 38,5 miljard dollar aan bezoekersuitgaven, en de exploitatie van minerale hulpbronnen die ongeveer 2 miljard dollar aan export genereerde.

Aanjagers van de NZ-economie

De economie van Nieuw-Zeeland wordt gesteund door drie belangrijke factoren, namelijk de publieke sector, de particuliere sector en de internationale handel. De publieke sector heeft aanzienlijk bijgedragen aan de economische groei door investeringen in infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg, maar ook door directe overdrachten en andere vormen van overheidsuitgaven.

Investeringen uit de particuliere sector zijn ook van cruciaal belang geweest voor het ondersteunen van de economische groei van het land. Dit heeft plaatsgevonden in de vorm van bedrijfsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, kapitaalinvesteringen en investeringen in nieuwe markten en technologie.

Ten slotte is de internationale handel een belangrijk onderdeel van de economie van het land geweest. De Nieuw-Zeelandse dollar is nog steeds een van de meest concurrerende valuta’s ter wereld, waardoor bedrijven toegang krijgen tot de mondiale markten en de risico’s tijdens economische schokken worden geminimaliseerd.

Demografie die de economie beïnvloedt

De demografie van Nieuw-Zeeland heeft een aanzienlijke impact gehad op de economie. De bevolking is de afgelopen decennia toegenomen, waardoor veel bedrijven moeite hebben om arbeidskrachten te vinden, vooral vanwege het open immigratiebeleid van het land. Dit heeft de lonen doen stijgen, waardoor bedrijven minder concurrerend zijn geworden en hun exportpotentieel is verminderd.

De vergrijzing biedt echter ook kansen voor de economie. De toenemende ouderenpopulatie heeft geleid tot de groei van de geriatrische zorgdiensten, evenals tot een toename van het aantal gepensioneerden. Dit heeft geleid tot een stijging van de consumentenbestedingen en een toestroom van internationale toeristen die op zoek zijn naar gezondheidszorg.

De lage bevolkingsdichtheid van het land heeft ook gevolgen gehad voor de economie van het land. Met zo’n lage bevolkingsdichtheid hebben bedrijven geen toegang tot hetzelfde niveau van investeringen en infrastructuur als in meer bevolkte landen. Dit heeft geresulteerd in minder prikkels voor bedrijven om uit te breiden of te verhuizen, waardoor veel lokale bedrijven in een kwetsbare positie terechtkomen.

Risico’s en uitdagingen

De Nieuw-Zeelandse economie wordt geconfronteerd met tal van risico’s en uitdagingen, niet in de laatste plaats de gevolgen van de mondiale macro-economische onzekerheid, stijgende rentetarieven en geopolitieke spanningen. Bovendien brengt de grote blootstelling van het land aan de internationale handel aanzienlijke risico’s met zich mee, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China heeft aangetoond.

De toenemende afhankelijkheid van technologie van het land heeft een aantal kansen en risico’s met zich meegebracht. Met name het risico van cyberaanvallen en datalekken is een reëel gevaar geworden voor de economie van het land en een uitdaging voor zowel de publieke als de private sector.

Ten slotte heeft de afhankelijkheid van de natie van natuurlijke hulpbronnen aanleiding gegeven tot enige bezorgdheid. Overmatige winning van hulpbronnen kan na verloop van tijd leiden tot milieuschade en verminderde productiviteit. Dit kan de economische groei vertragen, investeringen beperken en instabiliteit creëren.

Toekomstblik

De komende jaren zullen een sleutelperiode blijken te zijn voor de Nieuw-Zeelandse economie. Het economische beleidskader van het land zal moeten worden aangepast om de uitdagingen en bedreigingen van de veranderende wereldeconomie het hoofd te kunnen bieden.

Bovendien zal de regering zich moeten concentreren op het stimuleren van innovatie en investeringen om de werkgelegenheid en de groei in stand te houden. Hervormingen zoals het verlagen van de belastingen, het vereenvoudigen van de regelgeving en het verbeteren van de toegang tot krediet zullen allemaal essentieel zijn als het land concurrerend wil blijven in een post-COVID-wereld.

Ten slotte zal Nieuw-Zeeland zijn handelsbetrekkingen met andere landen moeten ontwikkelen om toegang te krijgen tot nieuwe markten en zijn hulpbronnen te kunnen kapitaliseren. Dit zou een belangrijke motor kunnen blijken te zijn voor toekomstige economische groei.

Recessie en herstel

De Nieuw-Zeelandse economie is relatief veerkrachtig geweest tijdens de mondiale economische neergang, maar de gevolgen van de pandemie zijn nog steeds voelbaar. De krimp van de economische activiteit was scherp, wat resulteerde in een daling van het bbp en een piek in de werkloosheid.

Gelukkig zal de Kiwi-economie in 2021 naar verwachting weer groeien, waarbij de Reserve Bank of New Zealand een bbp-groei van tussen de 3,2 en 3,8 procent voorspelt. Dit is gedeeltelijk te danken aan het agressieve begrotings- en monetaire beleid van de regering, dat hogere uitgaven, lage rentetarieven en verlagingen van de investeringsbelasting mogelijk heeft gemaakt.

Bovendien zijn de sterke prestaties van de nationale export van fundamenteel belang geweest bij het voorkomen van een recessie. De export van goederen en diensten is goed voor 42,7 procent van het bbp van het land, waardoor Nieuw-Zeeland zich in een goede positie bevindt om zijn economisch herstel voort te zetten.

Financiële markten

De financiële markten spelen ook een sleutelrol in de economische prestaties van het land. De NZX, de belangrijkste aandelenbeurs van het land, heeft de afgelopen maanden alle verwachtingen overtroffen en zal naar verwachting beter blijven presteren dan de VS en andere grote markten.

De banksector is ook essentieel geweest bij het faciliteren van de economische groei. Dit is te wijten aan de lage niveaus van de particuliere schulden, maar ook aan de goede bankregels van het land en het gebrek aan systeemrisico’s. Als gevolg hiervan hebben banken kapitaal kunnen herschikken voor investeringen in bedrijven en infrastructuur, en krediet kunnen verstrekken aan huishoudens.

Ten slotte heeft de regering geprobeerd de concurrentie op de markt te vergroten door maatregelen in te voeren zoals het Open Banking System en de Payment Systems Oversight Act. Beide maatregelen zullen de keuze voor de consument en de financiële innovatie helpen bevorderen.

Investeringsmogelijkheden

Ondanks de vele risico’s en uitdagingen waarmee de Nieuw-Zeelandse economie wordt geconfronteerd, zijn er nog steeds talloze investeringsmogelijkheden. Aantrekkelijke activa zijn onder meer onroerend goed, infrastructuur en kleine bedrijven, waarbij deze laatste investeerders toegang bieden tot een hoog rendementspotentieel.

Bovendien heeft de aandelenmarkt de mogelijkheid geboden om te investeren in bedrijven die in een breed scala van sectoren actief zijn. Veel van deze bedrijven zijn goed voorbereid om te profiteren van de huidige economische groei van het land en zullen investeerders uitstekende rendementen bieden.

Investeren in buitenlandse markten wordt ook als aantrekkelijk beschouwd vanwege de lage volatiliteit die de Nieuw-Zeelandse munt de afgelopen jaren heeft gekend. Hierdoor konden beleggers blootstelling verwerven aan groeimarkten zonder buitensporig valutarisico te lopen.

Ten slotte heeft de regering het New Zealand Superannuation Fund geïntroduceerd, dat beleggers de mogelijkheid biedt blootstelling aan de mondiale markten te verwerven zonder hun kapitaal op het spel te zetten. Het fonds heeft sinds zijn oprichting de verwachtingen overtroffen en zal naar verwachting de komende jaren aantrekkelijke rendementen blijven bieden.

Diana Booker

Diana D. Booker is een freelance schrijver en redacteur gevestigd in Auckland, Nieuw-Zeeland. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met schrijven en redigeren voor verschillende publicaties. Diana is gepassioneerd door het vertellen van verhalen die de geest van het land waar ze van houdt vastleggen en geniet van het verkennen van de unieke cultuur en het landschap.

Plaats een reactie